BẤT ĐỘNG SẢN

Luật sư của BGLAW tư vấn các vấn đề giao dịch bất động sản cho đến khi bạn hài lòng.

Giao dịch về nhà ở Từ 2 triệu
Giao dịch về đất Từ 2 triệu
Giao dịch kinh doanh bất động sản Từ 3 triệu
Sở hữu nhà ở có yếu tố nước ngoài Từ 3 triệu