CÁ NHÂN  ⁄  GIA ĐÌNH

Luật sư của BGLAW giúp bạn giải quyết về các vấn đề liên quan đến cá nhân và gia đình như ly hôn, chia tài sản, nuôi con...cho đến khi vụ việc hoàn thành.

Ly hôn

Ly hôn thuận tình Từ 10 triệu
Ly hôn đơn phương Từ 10 triệu
Ly hôn có yếu tố nước ngoài Từ 30 triệu