GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Luật sư của BGLAW tham gia bào chữa, bảo vệ trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự hoặc luật sư hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại cho đến khi vụ việc hoàn thành.

Tòa án  ⁄  Trọng tài  ⁄  Hòa giải thương mại

Luật sư kinh tế Từ 20 triệu
Hòa giải viên thương mại Từ 25 triệu
Luật sư dân sự Từ 15 triệu
Luật sư hành chính Từ 15 triệu
Luật sư hình sự Từ 15 triệu