HỢP ĐỒNG

Tư vấn về các loại hợp đồng từ dân sự cho đến kinh doanh thương mại. Luật sư của BGLAW sẽ giúp bạn soạn thảo hoặc rà soát, chỉnh sửa hợp đồng cho đến khi bạn hài lòng.

Soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng dân sự Từ 2 triệu
Hợp đồng thương mại Từ 3 triệu

Rà soát, chỉnh sửa hợp đồng

Hợp đồng dân sự Từ 2 triệu
Hợp đồng thương mại Từ 3 triệu