Dịch vụ pháp lý khác...


Dịch thuật

Đào tạo, huấn luyện kỹ năng hành nghề.

Hòa giải viên thương mại

Trọng tài

Chuyên môn khác của Luật sư BGLAW


Ngoài việc trực tiếp hướng dẫn, đào tạo các nhân sự tại BGLAW, Luật sư BGLAW còn tham gia dạy thỉnh giảng tại một số Trường Đại Học tại Huế.