Luật sư của BGLAW tham gia tố tụng với tư cách đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong đầu tư, kinh doanh, thương mại cho đến khi vụ việc hoàn thành

2220