Luật sư BGLAW nhận danh hiệu cộng sự VIART

Luật sư thành viên Hoàng Quốc Hùng (BGLAW) chính thức trở thành Cộng sự của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) kể từ ngày 05/12/2022.

*Trích dẫn:

https://www.viac.vn/tin-tuc-su-kien/viac-viart-to-chuc-hai-khoa-dao-tao-ky-nang-giai-quyet-tranh-chap-bang-phuong-thuc-trong-tai-tai-ha-noi-va-tp-ho-chi-minh-n1343.html

http://www.viart.org.vn/tin-tuc/viac-viart-to-chuc-hai-khoa-dao-tao-ky-nang-giai-quyet-tranh-chap-bang-phuong-thuc-trong-tai-tai-ha-noi-va-tp-ho-chi-minh-n1251.html

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *