NGHỀ NGHIỆP TẠI BGLAW

Phát triển nghề nghiệp

BGLAW tuyển dụng những sinh viên, cử nhân luật hoặc các luật sư tập sự muốn phát triển nghề nghiệp của mình, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của BGLAW.

Nội dung đào tạo bồi dưỡng:

1. Đào tạo cơ bản

Nội dung đào tạo cơ bản trong thời gian 01 năm nhằm hỗ trợ những nhân sự mới gia nhập BGLAW thu thập kiến thức, rèn luyện kỹ năng cũng như thái độ làm việc, hành vi cần thiết, tạo điều kiện để các nhân sự nỗ lực làm việc hiệu quả, gắn bó với công ty và văn hóa công ty của BGLAW.

2. Đào tạo nâng cao

Nội dung đào tạo pháp luật BGLAW là một chương trình bắt buộc trong thời gian 02 năm dành cho các luật sư cộng sự, chuyên viên làm việc tại BGLAW. Chương trình này nhằm mục đích củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cần thiết giúp các luật sư, chuyên viên tương lai có triển vọng phát triển kỹ năng hành nghề chuyên nghiệp.

Các nội dung tổng quan về nghề Luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, kỹ năng pháp lý cơ bản, phân tích pháp lý, tư vấn pháp lý, kỹ năng mềm, giao tiếp ứng xử với cơ quan Nhà nước, phát triển khách hàng, v.v.

Chương trình tập trung vào 03 lĩnh vực hành nghề chính của BGLAW: Kinh tế, Dân sự, và Hình sự.

Các buổi bồi dưỡng nghiệp vụ do các đơn vị bên ngoài tổ chức

BGLAW thường xuyên tài trợ các khóa học bồi dưỡng do các đơn vị có uy tín tổ chức đào tạo như Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART).

Những cơ hội này giúp các nhân sự của BGLAW phát triển các kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng cá nhân cùng với khả năng hợp tác trong môi trường chuyên nghiệp.

Ứng tuyển: Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ lienhe@bglaw.vn hoặc trực tiếp tại Văn phòng.